Tjänster

TJÄNSTER

JAG ERBJUDER ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA, TYSKA OCH RYSKA TILL SVENSKA, SAMT SVENSKA SPRÅKTJÄNSTER. PÅ DEN HÄR SIDAN KAN DU LÄSA OM DE OLIKA TJÄNSTERNA OCH HUR PRIS BERÄKNAS.

ÖVERSÄTTNINGOavsett vad din text handlar om behövs en god översättning för att nå ut till svenska läsare. Jag erbjuder översättning av kreativa texter och facktexter av generell karaktär från tre språk: engelska, tyska och ryska. Översättningen görs av en utbildad översättare med svenska som modersmål och flera års erfarenhet. Priset beräknas per ord i källtexten och är avhängigt textens stilnivå, termtäthet och önskad deadline.

UNDERTEXTNINGUndertextning kräver både en stark språkkänsla och förmågan att anpassa texterna till tittarnas läshastighet och hur filmmaterialet är klippt. Jag har erfarenhet av textning av såväl film som dokumentärer och erbjuder tidkodning, översättning och korrekturläsning av undertexter. Utöver översättning från engelska, tyska och ryska erbjuder jag även svensktextning. Priset beräknas per programminut och är beroende av innehållets art och önskad deadline.

UNDERTEXTNINGUndertextning kräver både en stark språkkänsla och förmågan att anpassa texterna till tittarnas läshastighet och hur filmmaterialet är klippt. Jag har erfarenhet av textning av såväl film som dokumentärer och erbjuder tidkodning, översättning och korrekturläsning av undertexter. Utöver översättning från engelska, tyska och ryska erbjuder jag även svensktextning. Priset beräknas per programminut och är beroende av innehållets art och önskad deadline.

SPRÅKGRANSKNINGJag erbjuder korrekturläsning och språkgranskning av såväl översättningar som svenska original. Vid korrekturläsning av översättningar erbjuds grammatik-, stavnings- och konsekvenskontroller, samt rapporter om texternas kvalitet om så önskas. Vid granskning av svenska original erbjuds utöver ren stavnings- och grammatikkontroll även tips om hur texten kan förbättras. Priset beräknas per arbetstimme.

Copyright @ All Rights Reserved