Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

NÄR DU ANVÄNDER DIG AV MINA TJÄNSTER SKA DU KUNNA VARA SÄKER PÅ VAD SOM HÄNDER MED DINA PERSONUPPGIFTER. HÄR KAN DU LÄSA OM HUR DE KOMMER ATT BEHANDLAS.

Så här hanterar jag dina personuppgifter


När du kontaktar mig om en översättning får jag tillgång till personuppgifter om dig i form av namn, e-postadress och andra uppgifter du väljer att lämna. Dessa uppgifter samlas endast in för att kunna kontakta dig, utföra de uppdrag du ger mig och sköta faktureringen. Även det material jag översätter innehåller ibland personuppgifter. För att garantera konsekvens vid framtida översättningar lagras alla texter på en extern hårddisk både i ursprunglig form och i form av översättningsminnen. Lagringstiden för de olika personuppgifterna beror på samarbetets varaktighet och bokföringslagen.


Dina uppgifter kommer inte att användas till att skicka ut nyhetsbrev eller reklam. Dina uppgifter lämnas inte heller vidare till någon annan utan ditt samtycke.


Dina rättigheter


Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig rätt att få veta vilka uppgifter jag har om dig, rätta felaktiga uppgifter, få dina uppgifter borttagna och begränsa hur jag får använda uppgifterna.


Kontakta mig


Om du har frågor eller vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta mig på info@josefinetranslates.com.

PRIVACY POLICY

WHEN USING MY SERVICES, I WANT YOU TO BE CONFIDENT THAT YOUR DATA IS IN SAFE HANDS. YOU CAN READ ABOUT HOW I TREAT YOUR DATA HERE.

How I process your data


When you contact me regarding a translation I will get access to personal data such as name, e-mail address and any other data you include in your e-mail. This data is only collected for maintaining contact, fulfilling assignments and invoicing. Personal data may also be included in the texts you want me to translate. In order to provide consistent translations, both the source text and target text are stored on an external hard drive both in their original form and as translation memories. The retention time depends on the duration of our cooperation and the Swedish Bookkeping Act.


I will not use your data to send out newsletters or advertising. I will never pass your contact information along without asking you.


Your rights


The EU General Data Protection Regulation (GDPR) gives you the right to know what information I have about you, to rectify inaccurate data, to have any data that I’m not legally required to store erased from my systems and to limit my usage of your data.


Contact me


If you have any questions or want to exercise your rights, you can reach me at info@josefinetranslates.com.

Copyright @ All Rights Reserved